Hva koster det egentlig med industrielt behandlet kledning?

Jeg skal:     Velg mellom:

  Kledning
malt selv
Industrielt
beh. kledning
Differanse:
Pris 0 0 0
Arbeidstid 0 timer 0 timer 0 timer

For kun kroner 0,- sparer man 0 jobb på å velge industrielt behandlet kledning (grunning + mellomstrøk)

  Egen
innsats:
Industrielt
behandlet
Differanse:
Pris ubehandlet kledning 0 -  
Pris grunnet kledning (1) 0 0 0
Pris grunnet + mellomstrøk (2) 0 0 0
Pris grunnet + 2 strøk (3) 0 0 0

1. Grunnet med Visir eller Industri Visir
2. Malt med Optimal eller Industri Optimal
3. Toppstrøk Optimal
Tømmermannskledning 148 mm. er benyttet.
Alle priser inkl. mva

1. Grunnet med Visir, eller industri Visir
2. Beiset med Trebitt Superbeis, eller Industri Trebitt
3. Toppstrøk Trebitt Superbeis
Alle priser inkl. mva

Slik beregner du arealet på vegger:

For å beregne hvor mye kledning du trenger, må du ta arealet av alle veggene som skal ha kledning og legge sammen. For å regne ut arealet av en vegg, kan du først måle arealet og så trekke fra 1 kvm per vanlige husmorvindu og dør og 2 kvm per dobbeldør/store vinduer.

Merk at en slik beregning blir omtrentlig, slik at det lønner seg å kontakte en byggmester eller et byggevarehus hvis du trenger en mer presis beregning. 

Her kan du endre variablene som ligger til grunn for regnestykket:
Pris kledning Kr/Im ex.mva*:
Ubehandlet
Grunnet industrielt
Grunnet + malt industrielt
Grunnet + beis industrielt
Antall lm pr m2

*Tømmemannskledning 148 mm er benyttet

Pris malingsprodukter: Pris pr spann inkl. mva:
Visir Oljegrunning 10 l
Optimal 9 l
Trebitt Superbeis 9 l
  • mann-i-stige.jpg

    Du kan spare mye tid og arbeid ved å velge industrielt behandlet kledning.