PRISKALKULATOR

DETALJERT REGNESTYKKE

Hva koster det egentlig med industrielt behandlet kledning?

Jeg skal:

Velg mellom:

Pris

Kledning malt selv:

0

Industrielt beh. kledning:

0

Differanse:

0

Arbeidstid

Kledning malt selv:

0 timer

Industrielt beh. kledning:

0 timer

Differanse:

0 timer


For kun kroner 0,- sparer man 0 jobb på å velge industrielt behandlet kledning (grunning + mellomstrøk)

Pris ubehandlet kledning

Egen innsats:

0

Industrielt behandlet:

-

Differanse:

 

Pris grunnet kledning (1)

Egen innsats:

0

Industrielt behandlet:

0

Differanse:

0

Pris grunnet + mellomstrøk (2)

Egen innsats:

0

Industrielt behandlet:

0

Differanse:

0

Pris grunnet + 2 strøk (3)

Egen innsats:

0

Industrielt behandlet:

0

Differanse:

0


1. Grunnet med Visir eller Industri Visir
2. Malt med Optimal eller Industri Optimal
3. Toppstrøk Optimal
Tømmermannskledning 148 mm. er benyttet.
Alle priser inkl. mva

1. Grunnet med Visir, eller industri Visir
2. Beiset med Trebitt Superbeis, eller Industri Trebitt
3. Toppstrøk Trebitt Superbeis
Alle priser inkl. mva

Legg inn egne priser

Her kan du endre variablene som ligger til grunn for regnestykket:

Pris kledning (Kr/Im ex.mva:)

Tømmemannskledning 148 mm er benyttet


Pris malingsprodukter: (Pris pr spann inkl. mva:)